Gift voor vrijwilligers van Zeemanshuizen

Prins Hendrik stichting doneert VVV-bon aan vrijwilligers van de zeemanshuizen in Nederland.

De Nederlandse Zeevarenden Centrale heeft in oktober ’20 een petitie namens alle zeemanshuizen en welzijnsorganisaties voor zeevarenden aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit heeft zoveel media aandacht  opgeleverd dat de NZC in contact is gekomen met de Prins Hendrik Stichting.

De Prins Hendrik Stichting werd opgericht in 1874 en is gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling van de stichting:
De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en draagt bij aan doelen die verband houden met de Nederlandse zee-en binnenvaart, met in het bijzonder projecten die bijdragen aan het welzijn van oud zeelieden, binnenvaartschippers en hun partners.

In de contacten met de NZC werd  onder meer besloten dat aan alle vrijwilligers van de Nederlandse zeemanshuizen, van de Prins Hendrik stichting een VVV-bon zou worden geschonken als dank voor hun inzet in deze moeilijke periode