Werkbezoek CDA Tweede Kamerleden

 

 

Werkbezoek CDA Tweede Kamerleden in ons Zeemanshuis

 

 

 

 

Op maandag 15 februari heeft het zeemanshuis in Vlissingen bezoek gehad van twee CDA Tweede Kamerleden, Wytske Postma  en Joba van den Berg.
Dit bezoek was afgesproken naar aanleiding van de aangenomen motie, die weer voortkwam uit de
aangeboden petitie. De uitnodiging voor dit werkbezoek kwam via de Nederlandse Zeevarenden Centrale, de NZC.

Namens het bestuur van de NZC waren drie leden aanwezig, Marianne Kloosterboer, Henk Daniëlse en Marja van Vliet. Namens het pastoraat was de scheepsbezoeker Johan Geluk erbij.

Om 12.00 uur waren beide dames gearriveerd, met hun assistentes. We hebben informeel en ontspannen met elkaar kunnen spreken tijdens een lunch.

Voor Wytske was het de eerste keer dat zij een zeemanshuis bezocht, dus we konden haar nog heel veel vertellen over het belang en nut van scheepsbezoeken en zeemanshuizen.

Wat steeds weer naar voren komt is natuurlijk de positie van de zeevarenden en hoe belangrijk het welzijn van zeevarenden is. Om voort te kunnen blijven bestaan hebben we dus structurele financiële steun nodig van de overheid. En dat hebben we tijdens dit werkbezoek goed kunnen aantonen.

Beiden Kamerleden waren zeer onder de indruk van de faciliteiten voor de zeevarenden en de wijze waarop door de medewerkers en vrijwilligers het werk wordt gedaan.