Gulle gift van de Prins Hendrik Stichting voor vrijwilligers die betrokken zijn met het welzijnswerk voor zeevarenden

De vrijwilligers van de Nederlandse Zeevarendencentra en onze scheepsbezoekers  zijn ook dit jaar in het zonnetje gezet dankzij een gulle gift van de Prins Hendrikstichting.

We zijn dankbaar dat deze stichting oog heeft voor het  meest kostbare dat onze stichting in huis heeft: onze vrijwilligers!