Strenge lockdown regels niet (meer) van toepassing voor de Nederlandse zeemanshuizen !

Dankzij de bemiddeling van de Nederlandse Zeevarenden Centrale (NZC) en de vakbond voor Zeevarenden ” Nautilus International” zijn de strenge lockdown maatregelen van 25 september ’21 voor de horeca  niet van toepassing op de zeemanshuizen. De zeevarenden centra hebben dankzij de bemiddeling een aparte status van de minister gekregen zoals die ook geldt voor wegrestaurants voor beroepschauffeurs.

Ook het checken van een vaccinatiebewijs van de zeelieden is komen te vervallen. Hierdoor wordt het voor de zeelieden een klein stukje makkelijker om toch van boord te kunnen tijdens een shore-leave- in een Nederlandse haven.

De reden om de zeemanshuizen uit te zonderen van een verplicht coronatoegangsbewijs, is dat zeevarenden vaak niet in Nederland woonachtig zijn
en daardoor niet, of minder eenvoudig kunnen beschikken over een coronatoegangsbewijs, zelfs als zij volledig gevaccineerd zijn. Hoewel zij een
coronatoegangsbewijs kunnen verkrijgen op basis van een negatieve testuitslag, is een dergelijk bewijs slechts 24 uur geldig. Om toegang tot zeemanshuizen te krijgen vormt deze verplichting een onevenredige belasting voor deze beroepsgroep. Voor een kortdurende onderbreking van hun reis zijn zeevarenden namelijk afhankelijk van voorzieningen in zeemanshuizen. Het is bovendien noodzakelijk om het zeetransport niet onnodig te belemmeren. Mede gelet op de hoge vaccinatiegraad onder zeevarenden en het specifiek op zeevarenden gerichte karakter van zeemanshuizen leidt de uitzondering op een verplicht coronatoegangsbewijs voor zeemanshuizen slechts tot zeer beperkte risico’s voor de transmissie van het coronavirus.

Vanzelfsprekend gelden er nog wel regels mbt mondkapjes en onderlinge afstanden en registratie.

Wij zijn Nautilus en de NZC zeer dankbaar voor het bereikte resultaat  voor deze ontheffing, waardoor het leven van een zeevarenden toch weer iets aangenamer is geworden tijdens een havenbezoek.