Terugblik op een geslaagde actie!

Het uitdelen van Kerstpakketten aan Zeevarenden in onze haven was opnieuw een groot succes. Veel dank aan allen die iet hebben bijgedragen. Onderstaand filmpje geeft een impressie over het verloop van de actie.

N.B. Helaas is in het filmpje de contributie van Dawn Foods Netherlands niet genoemd, onze excuses hiervoor!