Melding van schip in Vlissingse haven met een tekort aan vers voedsel

Ons zeemanshuis kreeg op 23 aug. een melding van de autoriteiten (RWS) dat de kapitein van het vrachtschip “Arif Amca” een tekort hadden aan vers voedsel had gemeld. Het schip lag aan de boeien in de Sloehaven en was dus moeilijk onbereikbaar. Na enig overleg waren de Vlissingse bootlieden bereid om onze scheepsbezoekers naar het schip te brengen om verse spullen te brengen en poolshoogte te nemen. Uiteindelijk was de situatie niet zo schrijnend als eerst werd vermoed. De kist met groente is wel achter gelaten op het schip, dat later onderweg ging naar Turkije 🙂

 

Met  hartelijk dank aan de Vlissingen Bootliedenwacht voor het beschkbaarstellen van een vlet!!